พิธีเปิดการฝึกวิชาทหารหลักสูตรการฝึกภาคปกติ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

       วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารหลักสูตรการฝึกภาคปกติ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีสถานศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมศูนย์ฝึกจำนวน ๑๘ สถานศึกษา มีนักศึกษาวิชาทหาร ชาย-หญิง จำนวน ๖๔๓ คน มีชุดครูฝึกและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๘๐ นาย เข้าร่วมทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม

 

Post views 459
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 2 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ