โรงเรียนจักราชวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  โรงเรียนจักราชวิทยาต้อนรับ คณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  โดยมีนายไพศาล ประทุมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และคณะ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

Post views 1624
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 30 พฤษภาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ