ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเด่น โดยภาคเช้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ปีอนุสรณ์

ภาพ: ทีมงานช่างภาพโรงเรียน/ครูเชษฐ์ รักกลาง

Post views 694
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ