ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบหมายให้ รองฯประชา ศรีหาบุญทัน หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ และคุณครูที่ได้รับมอบหมาย นำนักเรียนร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ประธานในพิธี :นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัยนายอำเภอจักราช

ภาพครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

Post views 890
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 23 ธันวาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ