ขอแสดงความยินดีกับ “นายประชา ศรีหาบุญทัน” รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกและบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ “นายประชา ศรีหาบุญทัน”
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกและบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” 
สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๕ 
รับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

Post views 638
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 กันยายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ