กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักเรียนประเทศเกาหลี

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางธีระนุช ชาวชอบ  นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักเรียนประเทศเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กเยาวชนและคณะครู ในโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมทั้งนำกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายชาวต่างชาติ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ดีงามรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ณ หอประชุม 25 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 280
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 17 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ