รับการนิเทศโครงการพลังสร้างสรรค์ "รู้ทันกัญ(ชา)" จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

       วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแกนนำโครงการพลังสร้างสรรค์ "รู้ทันกัญ(ชา)" เข้ารับการนิเทศติดตามจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ เพื่อให้นักเรียนและคณะครูมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้เยาวชน ครอบครัวและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ทางการแพทย์ ภัยอันตรายของกัญชาและกัญชง ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด ณ ห้องประชุมศรีวิกรม์ โรงเรียนจักราชวิทยา 

Post views 432
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ