ร่วมงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ขบวนแห่ผ้าสามสีองค์พระมหาเจดีย์ศรีจักราช "พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์" ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 3 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ขบวนแห่ผ้าสามสีองค์พระมหาเจดีย์ศรีจักราช "พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์" ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและประเพณีของชาวจักราช โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 ณ วัดป่าจักราช ตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 253
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ