ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

       วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ด้วยโรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกพบมากในผู้หญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม และมีอัตราเสียชีวิตเกิน 50% การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV จึงเป็นแนวทางป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางโรงเรียนจักราชวิทยาต้องขอขอบคุณความปรารถนาดีจากทางโรงพยาบาลจักราชเป็นอย่างสูง โดยมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้น 176 คน ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 324
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ