ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยาเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร

        วันที่ 27 พฤศจิกายน  2563 นายนิสิทธิ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมมอบผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 ชั้นปี และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ศูนย์ฝึกโรเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

 

Post views 2292
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 29 พฤศจิกายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ