โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

       วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ณ โรงเรียนจักราชวิทยา  

Post views 1542
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 10 มิถุนายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ