โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

               วันที่  14  มิถุนายน  2564   โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทำการคัดเลือกห้องเรียน  และสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติของนักเรียนที่เลือกแผนการเรียนห้องเรียนกีฬา  โดย นายนิสิทธิ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา  เป็นประธานในการจัดสอบในครั้งนี้  และมีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post views 1442
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 14 มิถุนายน 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ