เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนและความรู้ในการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์รงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 236
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 2 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ