พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ โดม ๔๒ ปีอนุสรณ์ 
ภาพ:  ฝ่ายบันทึกภาพโรงเรียน/ครูเชษฐ์  รักกลาง

Post views 589
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ