นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยากร นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

สถานที่ วังน้ำเขียวเลควิว

ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา/ครูชลดา ใช้ช้าง

Post views 911
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 2 เมษายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ