ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

        วันที่ 21 ธันวาคม 2554 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา พร้อมคณะ มาประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนจักราชวิทยาให้การต้อนรับและนําเยี่ยมชมผลงานนักเรียน ณ ห้องประชุมกระโตนทอง 

Post views 1344
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 2 มกราคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ