โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในสถานศึกษา

       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อตระหนักถึงความจำเป็นของนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีทัศนคติและเป้าหมายชีวิตเชิงบวกกับเรื่องต่างๆ มองว่าทุกเรื่องมีความเป็นไปได้ มีพลังใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ตั้งเป้าหมายของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้ ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 291
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ