มอบทุนการศึกษาจากผู้อุปการะคุณ: คุณวรางนุช จิตภักดีบดินทร์บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากผู้อุปการะคุณ พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้พิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาจาก คุณวรางนุช จิตภักดีบดินทร์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท และทุนการศึกษาจากบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท พร้อมด้วยเงินสนับสนุนโรงเรียนจักราชวิทยา จำนวน 5,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี ความประพฤติ ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 141
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ