การมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563

         วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563 นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Post views 1452
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 10 มิถุนายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ