ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

       วันที่ 25 – 26  มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 35 คน และลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนจักราชวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 360 คน  ณ ค่ายลูกเสือ พีเอสแคมป์ (PS Camp) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 281
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ