ขอแสดงความยินดีให้กับนางศศิธร วิบูลย์ธนังกุล ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายประสิทธิ์  ปราสาทสูง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านดอนหวาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม

Post views 316
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 8 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ