กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุุดดิจิตอล

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุุดดิจิตอล

ภาพเพิ่มเติม

Post views 885
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 25 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ