การฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด

        วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์

.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 

Post views 1508
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 22 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ