รับรางวัลสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาภาษาไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร และให้โอวาทกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย (THAI GENIUS) ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายชื่อดังต่อไปนี้
นางสาวปภัสสรณ์ นิยม, นางสาวนริศรา พืชผล, นางสาวมุกดา สานคล่อง, นางสาวฉัตรชกร อัมพวา, นางสาวไอลดา ทิศกระโทก ณ โดม 42 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 263
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 12 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ