ขอแสดงความยินดีกับนายสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

วันที่ 5 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางธีระนุช ชาวชอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม

Post views 296
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 8 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ