การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองและร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีการประชุม ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 295
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ