พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยกิจกรรม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงตรุษจีนของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และยังได้มอบรางวัลให้คุณครูที่แต่งการดีเด่น สวยงาม ตามวัฒนธรรมจีน ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 384
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 22 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ