พิธีอำลาสถาบันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีอำลาสถาบัน พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มอบรางวัลการประกวดดาวและเดือนโรงเรียนจักราชวิทยา ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 282
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ