รับมอบโล่กองร้อยวิ่งสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2566

      วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รับมอบโล่กองร้อยวิ่งสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมแข่งขันกองร้อยวิ่งสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 268
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ