รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

      เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1433
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 16 มิถุนายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ