โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดยอำเภอจักราช

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดยอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 130 คน ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 190
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 5 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ