ร่วมโครงการพลังสร้างสรรค์ “รู้ทันกัญ (ชา)"

       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการพลังสร้างสรรค์ “รู้ทันกัญ (ชา) ด้วยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 140 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

Post views 273
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ