การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นสนามสอบ การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักธรรมชั้นตรี 

Post views 1658
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 13 มีนาคม 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ