ยินดีต้อนรับ นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาว บุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องศรีวิกรม์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 119
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ