ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอจักราช

ภาพ: ครูชลลดา  ใช้ช้าง

Post views 828
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 กรกฎาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ