ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

        วันที่  24  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และนางอรทัย  พยัคฆ์มะเริง   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  ร่วมเป็นกรรมการ ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ ห้องอัจฉริยะ โรงเรียนจักราชวิทยา 

Post views 1638
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 1 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ