ผู้อำนวยการเยี่ยมคณะครูในการสอนออนไลน์

              วันที่  13  มกราคม  2564  นายนิสิทธิ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาในการสอนออนไลน์    ในช่วงที่ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษนี้  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Post views 2419
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 13 มกราคม 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ