คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

      วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนจักราชวิทยา มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอจักราช ร่วมบริจาคโลหิต ซึงมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 112 คน


 

Post views 2346
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 6 สิงหาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ