โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 13.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม. 2 ม.5 และ ม.6 อบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศูนย์ต่อสู้ ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน ขุนศึก 62 โดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Post views 1192
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 1 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ