การปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ค้ำประกันและทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

      วันที่ 27 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการการปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ค้ำประกันและทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคุณครูที่เป็นคณะกรรมการ กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาดำเนินงานในครั้งนี้ 
 

 

Post views 1474
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 27 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ