การฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักราชวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม  รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักราชวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุม ๒๕ ปีอนุสรณ์ 

วิทยากร: จ่าสิบตรีนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล และคณะ
ภาพ: ช่างภาพโรงเรียน

Post views 545
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ