การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ก่อนวาระการประชุม ผอ.มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครู เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฏาคม

ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

Post views 780
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 21 กรกฎาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ