วันพระราชทานธงชาติไทย

        วันที่ 28 กันยายน 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมเคารพธงชาติ ในงานวันพระราชทานธงชาติไทย จัดโดยส่วนราชการอำเภอจักราช ณ ที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 1657
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 28 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ