ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบหมายให้รองฯศศิธร วิบูลย์ธนังกุล บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบหมายให้รองฯศศิธร วิบูลย์ธนังกุล บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาพ: ครูปนุศรา เฉียดไธสง

Post views 593
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 2 เมษายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ