พิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช

        เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 โรงเรียนจักราชร่วมกับชุมชนชาวอำเภอจักราชร่วมแห่ขบวนผ้าสามสี ทำพิธิห่มผ้าสามสี พระพุทธบรมมงธาตุจักราชเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ต่างๆ วัดป่าจักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

 

Post views 2031
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 16 เมษายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ