นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้

นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยากร : KO Kittiphon และคณะ

สถานที่ : ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์

ภาพ: ครูชลดา ใช้ช้าง

Post views 496
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 พฤษภาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ