พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564




ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1438
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 15 เมษายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ