ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 และตารางสอบ

 

2175 Views 26 October 2020

Truncated incorrect DOUBLE value: '23dktikvaiocs2528'