โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

       วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ณ โรงเรียนจักราชวิทยา  

เข้าชม 139 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ