การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการ STOP COVID รอบที่ 1 จากศูนย์บัญชากรเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เข้าชม 144 ครั้ง
1 กรกฎาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ